Jujur : Satu Ciri Seorang Mukmin

Standard

Allah ta’ala berfirman :

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu; dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar” (Al-Hujuraat : 15).

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Orang mukmin terbiasa dengan segala tingkah laku kecuali khianat dan dusta” [HR. Al-Bazzar no. 1139]

Dari Sufyan bin Muslim berkata : “Seorang bertanya kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘Wahai Rasulullah, apakah seorang mukmin mungkin bersifat pengecut?’. Beliau menjawab : ‘Ya’. Ia bertanya : ‘Apakah seorang mukmin pendusta?’. Beliau menjawab : ‘Tidak'”. [HR. Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ 2/990]

Advertisements

Comments are closed.