Inilah Kunci-kunci Rizki yang Penuh Berkah

Standard

Allah Yang Maha Agung dan Maha Perkasa menjadikan beberapa sebab dan kunci untuk rizki, di antaranya:

  • Istighfar (memohon ampun kepada Allah) dan taubat kepadaNya. Dan yang dimaksud adalah melakukan keduanya dengan perkataan dan perbuatan.
  • Taqwa. Dan hakikatnya adalah menjaga diri dari yang menyebabkan dosa atau mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-laranganNya atau menjaga diri dari sesuatu yang menyebabkan siksa, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya.
  • Tawakkal. Yaitu menampakkan kelamahan hamba serta bersandar sepenuhnya kepada Allah semata.
  • Beribadah sepenuhnya kepada Allah. Yaitu bersungguh-sungguh dalam mengkonsentrasikan hati ketika beribadah kepada Allah.
  • Mengikuti haji dengan umrah. Maksudnya, melakukan salah satunya lalu melanjutkannya dengan yang lain.
  • Silaturrahim. Yaitu berbuat baik kepada kerabat/keluarga dekat.
  • Berinfak di jalan Allah. Yaitu berinfak untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah.
  • Memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar’i (agama).
  • Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah.
  • Berhijrah di jalan Allah. Yakni keluar dari negeri kafir ke negeri iman untuk mencari keridhaan Allah se-suai dengan syar’iatNya.

Dikutip dari KUNCI-KUNCI RIZKI MENURUT AL-QUR’AN & AS-SUNNAH, Dr.Fadhl Ilahi

Advertisements

Comments are closed.