Tips Menghapal Al Qur’an

Standard

 

 • Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Azza wa Jalla.
 • Dorongan dari diri sendiri, bukan karena terpaksa.
 • Membenarkan ucapan dan bacaan.
 • Membuat target hafalan setiap hari.
 • Membaguskan hafalan.
 • Menghafal dengan satu mushaf.
 • Memahami adalah salah satu jalan untuk menghafal.
 • Tidak pindah ke surat lain sebelum hafal benar surat yang sedang dihafalkan.
 • Selalu memperdengarkan hafalan (disimak oleh orang lain).
 • Selalu menjaga hafalan dengan murajaah.
 • Bersungguh-sungguh dan memperhatikan ayat yang serupa.
 • Mencatat ayat-ayat yang dibaca/dihafal.
 • Memperhatikan usia yang baik untuk menghafal.
Advertisements

Comments are closed.