Muslim Multazim

Standard

Iltizam = menetapi dan sungguh-sungguh. Multazim = orang yang memegang teguh syari’at, mengamalkannya dan ittiba’ kepada sunnah Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam.
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.” (QS Ali Imran : 103)

“Sesunguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.” (QS. Al-Ahqaf: 13)

“Dari Sufyan bin Abdillah Ats Tsaqafi berkata: aku berkata: “Wahai Rasulullah katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang tak akan kutanyakan lagi kepada selain Anda, maka beliau bersabda: “Ucapkanlah aku beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah!” (HR Muslim dalam kitabul iman).

“Maka wajib atas kalian semua berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham.” (maksud-nya berpegang teguhlah dengan sunnah sekuat tenaga, red) (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi).

Tanda-tandanya

Berpegang dengan As Sunnah
Giat menuntut ilmu
Meninggalkan bid’ah, maksiat dan kesia-siaan (lahwu)
Berdakwah menyeru ke jalan Allah, diantaranya:
Khutbah atau ceramah
Pengelolaan masjid
Membantu pihak-pihak lain

Sifat-sifat seorang multazim
Baik dalam pergaulan, yaitu menunjung tinggi nilai-nilai akhlak.
Sopan santun terhadap orang lain, menghormati tetangga dan menunaikan amanah.
Menahan pandangan, tidak menyakiti orang lain, menjawab salam, beramar ma’ruf dan nahi mungkar.

Demikian, semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambaNya yang senantiasa memegang teguh agama serta menolong kita untuk selalu berdzikir, bersyukur serta mem-perbagus ibadah kepadaNya. Amin.

Sumber: Haqiqatul iltizam, dari muhadharah Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, disusun dalam bentuk buku oleh Abu Anas Ali bin Husani Abu Luz. Sumber : alsofwah.or.id

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s