KIAT MEMPEROLEH RIZKI YANG BERKAH

Standard

Bagaimana agar Allah berkenan memberikan rizki kepada kita? Semoga ringkasan ini bermanfaat buat adik-adik.

ISTIGHFAR DAN TAUBAT

“Maka aku katakan kepada mereka, ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu’, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak anakmu dan mengadakan untukmu kebun kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai sungai’.” (Nuh : 10 – 12).

TAQWA

“Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka sangkanya.” (Ath Thalaq: 2-3). “Jikalau sekiranya penduduk negeri negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri.” (Al A’raf: 96).

BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH

“Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap tiap sesuatu.” (Ath Thalaq: 3)

SILATURRAHIM

“Siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya) maka hendaknyalah ia menyambung (tali) silaturrahim.” (HR. Bukhari, Kitabul Adab, no. 5985, 10/415).

BERINFAK DI JALAN ALLAH

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rizki yang sebaik baiknya.” (Saba’: 39).

Sumber : Kunci Kunci Rizqi Menurut Al Qur’an dan as Sunnah, Penulis : Dr. Fadhl Ilah

Advertisements

Comments are closed.